Final

Name . - 123456789
1 Rudny, Alexander 8.0 M 52.5 46.0 2067 2307 +2.28 1 1 1 1 1 ½ 1 1 ½
2IM Stepovoj, Vladimirj 7.0 M 53.0 39.25 2260 2215 -0.35 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½
3 Goryachev, Anatoly 7.0 M 52.5 37.75 2093 2175 +1.02 1 1 1 1 0 1 ½ 1 ½
4 Arsenov, Anton 6.5 M 50.0 32.0 2001 2105 +1.39 1 1 ½ 1 ½ 1 0 1 ½
5 Kutjin, Daniil 6.5 M 45.0 27.0 1842 2022 +2.24 1 0 1 1 ½ 1 1 0 1
6 Golovinsky, Alexandr 6.0 M 53.5 32.25 2037 2019 -0.04 1 1 1 0 ½ 1 0 1 ½
7 Tchebalkin, Evgeny 6.0 M 48.0 30.25 1954 1955 +0.22 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 1
8 Nekhoroshev, Alexandr 6.0 M 45.5 29.5 1889 1902 +0.27 1 ½ 0 1 1 ½ ½ 1 ½
9 Kovalchuk, Dmitry 6.0 M 41.5 27.5 2162 1953 -1.89 0 ½ ½ 1 0 1 1 1 1
10 Balashov, Arseny 6.0 M 40.5 26.25 1735 1813 +0.86 1 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1
11 Koshil, Tikhon 5.5 M 45.5 28.25 1881 1883 +0.22 1 0 1 1 ½ 0 1 1 -
12 Usachev, Andrey 5.5 M 44.0 23.5 1816 1857 +0.61 1 0 1 ½ 0 1 1 0 1
13 Madorsky, Felix 5.5 M 42.0 24.5 2064 1835 -2.21 0 1 ½ 1 0 1 0 1 1
14 Sevostjanov, Vladimir N. 5.5 M 40.5 21.75 1591 1835 +1.93 0 ½ 1 0 1 1 1 0 1
15 Savoskin, Vladimir 5.5 M 40.5 20.25 1803 1835 +0.51 1 0 1 ½ 0 1 1 0 1
16 Golyaschuk, Egor 5.0 M 51.5 25.5 1611 1970 +3.75 1 1 0 1 1 0 1 0 0
17 Laevsky, Evgeniy 5.0 M 50.5 23.5 2061 1938 -1.27 1 1 1 0 0 1 1 0 0
18 Sykchanov, Naxim 5.0 M 44.0 23.5 1833 1739 -0.84 1 0 ½ 1 1 ½ 0 0 1
19 Pavkin, Aleksandr 5.0 M 43.0 21.0 1439 1737 +2.72 0 1 ½ 0 1 1 ½ 1 0
20 Chelebaev, Mikhail 5.0 M 42.0 18.75 1619 1843 +2.34 0 1 0 1 ½ 1 ½ 1 0
21 Spichkin, Pavel 5.0 M 42.0 18.5 1797 1785 -0.04 1 0 1 0 1 0 0 1 1
22 Popov, Vladislav 5.0 M 38.0 19.75 2030 1784 -2.56 1 0 1 ½ 0 1 0 ½ 1
23 Pivina, Mariya 4.5 49.5 22.5 1898 1740 -1.72 1 1 0 ½ 1 0 ½ 0 ½
24 Chuklin, Ivan 4.5 M 47.5 23.25 1681 1938 +2.75 1 ½ 1 ½ 1 0 0 0 ½
25 Ermilov, Vitaly V. 4.5 M 47.0 20.25 1618 1812 +1.94 0 1 0 1 1 ½ 0 1 0
26 Lunin, Egor 4.5 M 42.5 17.25 1951 1762 -2.02 1 1 0 1 0 ½ 1 0 0
27 Shibaev, Vladimir 4.5 M 42.5 15.75 1867 1616 -2.44 1 0 1 0 ½ 0 0 1 1
28 Afanasyev, Andrey I. 4.5 M 40.0 15.25 1801 1788 -0.06 1 ½ 1 0 0 1 0 1 0
29 Borodjansky, Boris 4.5 M 39.5 15.75 1968 1721 -2.51 1 ½ 1 0 0 0 1 0 1
30 Mikheev, Arsenii E. 4.5 M 37.5 13.5 0 1584 1584 0 0 ½ 1 1 0 1 1 0
31 Kharkin, Alexey 4.5 M 35.0 13.75 1701 1662 -0.27 0 0 1 1 ½ 0 0 1 1
32 Pronkin, Artem 4.0 M 45.5 19.25 1493 1674 +1.50 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0
33 Konjushenko, Valery 4.0 M 41.5 16.75 1874 1733 -1.31 1 ½ 0 1 1 0 0 0 ½
34 Pustov, Stanislav 4.0 M 39.0 14.25 1322 1546 +2.28 0 1 0 0 1 0 1 ½ ½
35 Uvarov, Alexandr 4.0 M 37.5 14.25 1723 1569 -1.15 1 ½ 0 0 0 1 1 ½ 0
36 Mikhaylov, Alexandr 4.0 M 37.5 13.25 0 1508 1508 0 0 + ½ 0 1 1 ½ 0
37 Kopylov, Victor A. 4.0 M 34.0 13.5 1781 1527 -2.50 1 0 0 1 ½ 0 0 ½ 1
38 Ovchinnikov, Dmitri 4.0 M 33.5 12.75 1409 1432 +0.08 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1
39 Vorobjev, Viktor 3.5 M 38.0 12.75 1530 1512 -0.41 0 0 ½ 1 1 0 1 0 0
40 Ustinovitch, Angelina 3.5 38.0 11.5 1419 1578 +1.27 0 1 0 0 + ½ 1 0 0
41 Efremov, Arsenii 3.5 M 37.5 12.0 1128 1390 +2.45 0 1 1 0 0 0 ½ 1 0
42 Smaleva, Stanislava 3.5 37.0 12.5 1390 1416 +0.14 0 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 0
43 Spichkin, Gennadiyi 3.5 M 35.0 10.75 1804 1629 -1.70 1 1 0 0 ½ 0 0 0 1
44 Savkin, Arseni 3.5 M 30.0 8.0 0 1379 1379 0 1 0 ½ 0 0 0 1 1
45 Katkov, Anatoly 3.0 M 36.0 7.25 1472 1360 -1.27 0 1 0 0 1 0 ½ 0 ½
46 Shkrob, Valentin 3.0 M 34.5 6.5 1550 1436 -1.12 0 1 0 ½ 0 ½ 0 1 0
47 Kuprov, Alexandr 3.0 M 32.0 7.25 1588 1473 -1.32 0 1 0 0 1 ½ 0 0 ½
48 Tonkachev, Viktor 3.0 M 27.0 4.75 1221 1301 +0.45 0 0 1 0 0 0 1 0 +
49 Kivva Boris 2.5 M 32.0 6.75 0 1539 1539 0 0 1 1 ½ 0 0 0 0
50 Shampanova, Ekaterina 2.5 30.5 3.25 1405 1366 -0.42 0 0 0 + 0 1 0 ½ 0
51 Korovin, Vladimir 2.5 M 28.5 5.0 1460 1303 -1.71 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½
52 Smaleva, Veronika 1.5 27.5 2.0 1178 1027 -0.79 0 0 0 0 + 0 0 0 ½
53 Gorenyshev, Maksim 1.0 M 34.0 12.25 1469 1071 -0.36 0 1 0 0 - - - - -
54 Pikulik, Ivan 0.0 M 34.5 12.25 1590 896 -0.94 0 0 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2017 at 20:21